Shimano Thru Axle

View:

Thru Axle XQR-08

Shimano Thru Axle M12*142mm (P1.5*16mm)

Thru Axle XQR-12

Shimano Thru Axle M12*142mm (P1.5*16mm)

Thru Axle XQR-13

Shimano Thru Axle M12*148mm (P1.5*16mm)

Thru Axle XQR-16

Shimano Thru Axle M12*100mm (P1.5*12mm)

Thru Axle XQR-14

Shimano Thru Axle M12*148mm (P1.5*16mm)

Thru Axle XQR-18

Shimano Thru Axle M12*142mm (P1.5*12mm)